top of page
  • Writer's pictureMecanizados Inter2000 SLU

EL PREU NO ÉS L'ÚNIC

Sota aquesta afirmació tan rotunda desgranarem el nostre raonament conceptual i pràctic de per què creiem que el preu no és l'única cosa important en una relació comercial de futur, basant-nos en la nostra experiència de més de 90 anys al sector metal·lúrgic.


Subhasta

És molt possible que en determinats models de negoci, com per exemple la venda de producte acabat on el client pot tenir una percepció directa i palpable del que comprarà, el preu sigui un factor decisori, i no sempre s'encerta doncs l'ergonomia , lús i la postvenda també s'han de considerar, o no.


Quan el producte que s'ofereix no és estàndard sinó que respon a un desenvolupament d'una peça, com és el cas d'una empresa de mecanitzat per exemple, entren en joc diversos factors que el client potencial ha de considerar molt detingudament i ho desenvoluparem explicant el nostre punt de vista. Estem parlant de subcontractació d´un servei fabril.


Què és un OEM? Un OEM (de l'anglès, Original Equipment Manufacturer) és un fabricant d'equips originals que confecciona peces o components que s'utilitzen als productes d'altres empreses. Per component d'un OEM s'entén una peça, subsistema o programari. En aquest sentit, OEM també pot ser un verb: "comprar com a OEM una peça" d'una altra empresa.


Per què optar per OEM? Treballar amb OEM pot estalviar a una empresa molt de temps i esforç. En lloc de desenvolupar i fabricar un component, una empresa pot simplement adquirir el disseny duna altra i aprofitar la seva experiència i la seva organització de suport en benefici del seu propi producte. Les relacions d'OEM permeten que les empreses se centrin en les competències principals. Pel OEM, el client es converteix bàsicament en un canal de vendes per volum.


Durant la darrera dècada, la relació entre la majoria dels OEM del sector d'automoció i els seus proveïdors s'ha centrat en la lluita sense treva per aconseguir preus més baixos i aquesta dinàmica ha estat copiada per empreses d'altres sectors en la forma d'entaular negociacions amb els proveïdors, com a conseqüència, els proveïdors es troben sota una pressió de costos constant que ha afectat negativament els seus resultats econòmics i en alguns casos la seva viabilitat. És clar que el fet que molts proveïdors de primer nivell es trobin en una situació econòmica delicada i que alguns estiguin a punt d'abandonar el negoci no és bo per als interessos dels OEM. Estem parlant doncs de la subcontractació de peces o components, sent en el nostre cas, peces per ser mecanitzades bé sigui mitjançant l'aportació de la peça base per part del client, o com en el cas -per exemple del decolletatge-, on l'empresa mecanitzadora posa la matèria primera.


Per desenvolupar aquesta opinió, volem assenyalar les amenaces i possibles conseqüències negatives d'una gestió de compres basada en la subhasta pura i dura, i exposarem per què pensem que el preu no és l'únic i més important, sempre des de la nostra òptica com a empresa de mecanitzat.


Quan només tenim en compte “el preu” Dificultat de trobar proveïdors amb salubritat financera, per tant menys proveïdors significa menys opcions i menys competència Proveïdors més febles significa menys inversions en innovació Possibilitat de trencaments d'estoc i desproveïment a la cadena de producció de conseqüències nefastes per al client Tensió entre el client i els OEMS per deteriorament de la qualitat de relació degut a exigències inassumibles.


Quan tenim en compte “tots els elements”. Bona connexió proveïdor/client en benefici de tots dos. Si contemplem les millors i reeixides relacions entre proveïdor/client, ens adonarem que a més del preu s'han valorat altres aspectes que paradoxalment també acaben incidint en el preu.


Confiança mútua Quan els proveïdors tenen solvència tècnica, salut financera, bon lideratge i comprovada viabilitat es converteixen en el proveïdor ideal. És molt freqüent que el client faci auditories com a element certificador del que s'exigeix ​​o cal exigir al proveïdor, i en aquest cas es produeix una homologació. Tot i que pugui semblar que és fiscalitzadora, aquesta eina és de gran utilitat per a ambdues parts ja que consolida la relació mercantil entre elles generant confiança mútua. Una bona palanca per optimitzar la relació entre el proveïdor i el client és garantir el procés de compra i un desenvolupament estables creant suports que redundin en la confiança mútua esmentada.

Col·laboració mútua. Integradors de sistemes És molt important que el proveïdor estigui implicat primerencament en el procés de desenvolupament de la peça ja que pot aportar solucions productives que només ell coneix escurçant processos, proposant segones o terceres operacions, canviant cicles o suggerint altres materials alternatius per a un millor ús de la futura peça . La col·laboració entre tècnics per part del client i del proveïdor és de gran importància en la consecució d'èxits palpables i disposar d'una bona oficina tècnica que pugui assessorar i acompanyar el client és un dels grans actius del proveïdor. Cada cop més els proveïdors no ens limitem únicament a subministrar components sinó que sovint realitzem verificacions molt exhaustives per lliurar les peces llestes per al seu assemblatge, alliberant el client de controls de qualitat afegits, entre altres accions, resultant ser també econòmicament molt rendibles.


Col.laboració mútua

Disposats a la innovació És molt freqüent que davant del repte de desenvolupament d'un mecanitzat, per exemple, el proveïdor es vegi en la necessitat d'invertir en R+D+i per donar-hi viabilitat, sovint amb inversions en personal qualificat o maquinària tecnològica. Quan això es produeix, el benefici redunda a les dues parts ja que per una banda el client s'assegura la qualitat de les peces i per al proveïdor suposa un avenç tècnic que podrà aplicar en un futur en benefici d'altres peces per a altres clients. Una bona palanca per assegurar la innovació pot ser mitjançant contractes de R+D, associacions en R+D i contractes de subministrament per cicle complet de producció.


I+D+i

Bona gestió de la qualitat Quan el client només exigeix ​​preu, és molt habitual que es tensioni el proveïdor i es produeixin problemes de qualitat amb no conformitats i crides a revisió; això és perjudicial també per a ambdues parts, ja que per al client afecta els seus temps i compte de resultats i per al proveïdor en moltes ocasions ha d'assumir els costos d'aquestes no conformitats. Per garantir una millor gestió de la qualitat al llarg de la cadena de subministrament, clients i proveïdors han d'integrar les seves organitzacions de compres amb personal amb el coneixement necessari perquè hi hagi un diàleg real i unitat de criteris.


Gestión de la calidad

Bona gestió d'estocs i servei "Just in time" Un bon OEM , sap com , quant i quan ha de produir els lots de fabricació per assegurar el subministrament al client amb el qual té compromeses entregues. Tan important com dominar els costos tenint en compte materials, temps hora/màquina, etc ho és dominar els "temps" dels cicles de producció i el seu emmagatzematge per donar compliment als lliuraments programats.


Sistema Just in Time

Acabats especials És habitual que el nostre client sotmeti les nostres peces a acabats finals o especials. En aquests casos resulta un "valor afegit" poder oferir al client la possibilitat de realitzar aquests acabats especials. Si s'ofereix la possibilitat de lliurar peces totalment conformades i acabades pel seu ús o assemblatge, resulta un altre valor afegit pel client.


Sèrie Armani de ROCA

Hem citat avui una sèrie d'arguments, que -segons el nostre parer- sostenen la idea que el preu és molt important, però "no és l'únic i més important", sempre des de la nostra perspectiva i experiència, confiem que pugui ser útil a qui hagi seguit aquest post.


9 views0 comments

Comments


bottom of page