top of page
  • Foto del escritorMecanizados Inter2000 SLU

INSTRUMENTS DE MEDICIO MECANICA

En el procés de mecanitzat, calen instruments per tal de realitzar mesuraments i comparacions de magnituds. Hi ha una gran varietat d'instruments, ja que tota tasca mecànica comporta la necessitat de prendre mesures de les peces i treballs que s'estan realitzant, amb precisió i exactitud, per obtenir resultats correctes de les mesures i càlculs.


Principals instruments de mesura mecànica

Fonament Teòric de Mesurament Mesurar una magnitud és determinar quantes vegades conté una altra de la mateixa espècie que es pren com a unitat. Aquesta operació que a primera vista pot resultar molt simple és, a la pràctica, més delicada com més precisa hagi de ser la mesura que es vol fer. Les magnituds mai no es podran mesurar exactament i el nombre que s'obté per representar la seva mesura serà sempre aproximat. La precisió d'una mesura dependrà de l'error que es comet en fer-la. Per a tot allò relatiu al càlcul d'errors es recomana la utilització d'instruments de mesura, i són un element imprescindible per al desenvolupament productiu en els processos de mecanització de peces metàl·liques.


Classificació dels Instruments de Mesura Els instruments que s'utilitzen per fer els mesuraments es poden classificar en tres grups: . Mesuradors Són els aparells encarregats de comparar la dimensió que es vol mesurar amb la unitat de mesura. A aquest grup pertanyen les regles, els flexòmetres, els calibres…

. Comparadors S'utilitzen fonamentalment per comparar dimensions. . Verificadors No es fan servir per a la realització de mesures, sinó per comprovar si una dimensió es troba o no dins de certs límits .


Tipus d'instruments de mesura mecànica Micròmetre És un instrument de mesurament el funcionament del qual està basat en el cargol micromètric que serveix per mesurar amb alta precisió de l'ordre de centèsimes en mil·límetres (0,01 mm) i de mil·lèsimes de mil·límetres (0,001 mm) (micra) les dimensions d'un objecte.


Micròmetre digital

Peu de Rei El calibre o peu de rei és un instrument per mesurar dimensions d'objectes relativament petits, des de centímetres fins a fraccions de mil·límetres (1/10 de mil·límetres o fins a 1/20 de mil·límetre).Peu de rei digital

Regla És un instrument de mesura, construïda de metall, fusta o material plàstic, que té una escala graduada i numerada en centímetres i mil·límetres i la seva longitud total poques vegades supera el metre de longitud. Rellotge comparador És un instrument de mesura que s'utilitza als tallers de mecanitzat i indústries de mecanitzat per a la verificació de les peces mecanitzades, ja que pels seus propis mitjans no dóna lectura directa, però és útil per comparar les diferències que hi ha a la cota de diverses peces que es vulguin verificar.


Rellotge comparador

Goniòmetre És un instrument de mesura que s'utilitza per mesurar angles, comprovació de cons i posada a punt de les màquines-eines dels tallers de mecanitzat. Cinta mètrica És un instrument de mesura que es construeix en una prima làmina d'acer al crom, o d'alumini, o d'un tramat de fibres de carboni unides mitjançant un polímer de tefló (les més modernes). Les cintes mètriques més usades són les de 10, 15, 20, 25, 30, 50 i 100 metres. Compassos Són instruments de mesura de variats usos i diverses formes. Com a elements de comprovació es fan servir principalment el compàs de gruix i el dinterior. Es fan servir especialment per comprovar paral·lelismes en els processos de mecanitzat. Manòmetre


El manòmetre és un instrument utilitzat per al mesurament de la pressió en els fluids, generalment determinant la diferència de la pressió entre el fluid i la pressió local. A la mecànica la pressió es defineix com la força per unitat de superfície que exerceix un líquid o un gas perpendicularment a aquesta superfície. Galgues S'anomena galga o calibre fix o "feeler" als elements que s'utilitzen en la mecanització de peces per a la verificació de les cotes amb toleràncies estretes quan es tracta de la verificació de peces que han estat mecanitzades en sèrie. La galga també és una unitat de mesura, aquesta és utilitzada per indicar el gruix (espessor) de materials molt prims o extremadament fins; la galga es defineix com el gruix d'un objecte expressat en micres multiplicat per 4. Així, per exemple, una làmina de polietilè que tingui 25 micres (0,025 mm) de gruix serà de 100 galgues; per tant, la galga equival a un quart de milionèsima de metro (2,5 × 10-7 m).1 Al món anglosaxó les mesures en els calibres fixos també es poden trobar indicades en mil·lèsimes de polzada.


Galgues i comparadors

us deixem aquest vídeo sobre la correcta utilització de les galgues en un cas molt concret

96 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

コメント


bottom of page