top of page
  • Writer's pictureMecanizados Inter2000 SLU

INTRODUCCIÓ HISTÒRICA SOBRE EL MECANITZAT

L'ús dels processos d'arrencada de material per a la fabricació de components es remunta a la prehistòria.


Els primers materials que van ser tractats són la pedra i la fusta. Podríem dir doncs que els primers materials mecanitzats van ser aquests. Hi ha evidències arqueològiques que els egipcis van emprar mecanismes rotatoris formats per pals i cordes per realitzar forats. Posteriorment es van tractar d'aplicar els processos que s'havien desenvolupat per al tall de materials com la fusta, per a la conformació de peces metàl·liques, essent el torn de perxa, inventat al 1.250 una de les primeres màquines de tall de metalls…


Torn de pértiga

A principis de segle XV es va dissenyar un torn amb transmissió per corretja i accionament mitjançant una manovella, posteriorment es van idear el torn per roscar (Leonardo Da Vinci), la màquina raspalladora el 1550 ( Marx Lobsinger) que va establir normes per a la verificació de màquines- eina.


Origen del torn de roscar

El 1926, Hebert va demostrar que la formació de la ferritja està unida a un procés de cisallament. En 1930, la signatura alemanya Krupp va començar a fabricar eines de metall dur o carbur sintetitzat. Podríem dir que són les primeres eines pensades i produïdes per a la mecanització de peces. A finals del segle XIX el francès Henri Moissan va fabricar amb carbur de tungstè però la seva importància tecnològica i reconeixement no va ser apreciada fins a vint anys després.


Henri Moissan ( premi mobel de quimica 1906 )

El 1940 Palmer i Oxley van publicar “Mechanics of the ortogonal machining” i es va establir la teoria d'Ernst i Merchant sobre el tall de metalls. Tres anys després, Lazarenko va descobrir el mecanitzat per electroerosió.Mecanitzat per electroerosió

Un dels factors que ha influït considerablement en el desenvolupament dels processos de mecanitzat ha estat l' aparició de nous materials per a eines, capaços delevar la velocitat de tall i treballar amb materials de propietats mecàniques més exigents. El 1955 es van començar a utilitzar les primeres eines amb recobriment ceràmic. La majoria de les màquines eina convencionals utilitzades actualment als tallers de mecanitzat responen al mateix disseny bàsic de les versions que van ser pensades per als mecanitzats en els dos darrers segles. El desenvolupament de l'ordinador va permetre la construcció de màquines eines per a la mecanització de precisió de control numèric i als anys 50 es van desenvolupar centres de mecanitzat, màquines eina de control numèric, CNC, capaces de realitzar diverses operacions de tall.


Centre de mecanitzat vertical

L'aparició de nous materials de més duresa i resistència fa necessari l'ús de processos de mecanització no convencional. Ens estem referint, entre d'altres, al mecanitzat per electroerosió, mecanitzat ultrasònic i tall per raig abrasiu que permeten alhora l'obtenció de geometries complexes per a les quals no es poden emprar els processos de mecanitzat convencional com el tornejat, trepat o fresat. En l'actualitat els processos de mecanitzat en general estan sent sotmesos a un estudi exhaustiu de característiques tals com les forces de tall i materials per a eina, que permetin millorar la productivitat del procés mantenint l'acabat de mecanitzat exigit, determinar les forces de tall a les vibracions de les màquines eina i establir la relació existent entre els mecanismes de desgast de l'eina i les condicions de tall, així com dissenyar eina que permetin reduir les toleràncies dimensionals i millorar les condicions de mecanització de materials de propietats mecàniques elevades i materials compostos. Tot això amb el suport de la tecnologia de mesura més avançada per acompanyar els processos productius i garantir els resultats desitjats.


Fins arribar als nostres dies amb un futur per davant on la tecnologia 3D la robòtica, nanotecnologia….són una realitat… immersos de ple en la tecnologia 4.0 i 5.0, un apassionant univers tecnològic al qual no es pot sostreure una empresa que es dedica al mecanitzat de precisió.


MECANIZADO EN BARCELONA, DECOLETAJE INDUSTRIAL, EMPRESAS DE MECANIZADO EN BARCELONA, EMPRESAS DE CNC, TALLER DE MECANIZADO, EMPRESAS DE DECOLETAJE, MECANIZADOS INDUSTRIALES,PIEZAS METALICAS A MEDIDA,CNC BARCELONA, MECANIZADO DE PIEZAS BARCELONA,DECOLETAJE BARCELONA,EMPRESAS DE CNC, MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA, EMPRESAS DE MECANIZADO EN BARCELONA, TALLER DE MECANIZADO, EMPRESAS DE DECOLETAJE,FABRICACION DE PIEZAS INDUSTRIALES


9 views0 comments

Comments


bottom of page