top of page
 • Foto del escritorMecanizados Inter2000 SLU

METODOLOGIA DE GESTIÓ DE QUALITAT 5S i 9S

En la gestió de la qualitat hi ha la metodologia 5S des del segle passat. Aquesta metodologia actualment s'amplia a 9 principis bàsics de la gestió de la qualitat en incorporar conceptes de creixement personal de l'individu.


Aquests principis són essencials en les empreses metal·lúrgiques i de mecanitzat per la pròpia sinergia dels processos productius, la intercomunicació de diverses àrees i els usos del propi sector.

Per començar parlarem de la metodologia 5


Què són les 5S? La metodologia de les 5S es va crear a Toyota, als anys 60, i agrupa una sèrie d'activitats que es desenvolupen amb l'objectiu de crear condicions de treball que permetin l'execució de tasques de manera organitzada, ordenada i neta. Aquestes condicions es creen a través de reforçar els bons hàbits de comportament i d'interacció social, creant un entorn de treball eficient i productiu. Va sorgir després de la segona guerra mundial per la Unió Japonesa de Científics i Enginyers amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat i eliminar obstacles a la producció eficient. Al principi es va aplicar al muntatge d'automòbils, però en l'actualitat té aplicació a molts més sectors i llocs de treball com a tallers de mecanitzat, empreses de mecanitzat, indústria metal·lúrgica, empreses de producció en general, sent també útil a la llar.


Diversos estudis estadístics demostren que aplicar les primeres 3S dóna lloc a resultats tan interessants com el creixement del 15% del temps mitjà entre fallades, el creixement del 10% de fiabilitat de l'equip, la reducció del 70% del nombre d'accidents i una reducció del 40% als costos de manteniment.


Objectius específics de la metodologia 5S Millorar i mantenir les condicions d'organització, ordre i neteja al lloc de treball, aquest objectiu és bàsic, per exemple als tallers de mecanitzat i empreses de mecanitzat, ja que són centres de producció que requereixen mantenir aquests principis. A través d'un entorn de treball ordenat i net, es creen condicions de seguretat, motivació i eficiència. Eliminar els malbarataments o deixalles de l'organització. Aquest punt és bàsic en els entorns per exemple de producció de mecanitzats i decolletatge. Millorar la qualitat de lorganització.


Principis de la metodologia 5S Aquesta metodologia es compon de cinc principis fonamentals:


 • Classificació o Organització: Seiri

 • Ordre: Seiton

 • Neteja: Sis

 • Estandardització: Seiketsu

 • Disciplina: Shitsuke

1. Classificació o Organització (Seiri) Classificar consisteix en: Identificar la naturalesa de cada element: Separeu el que realment serveix del que no; identifiqueu el que és necessari del que és innecessari, siguin eines, equips, estris o informació.


Classificació o Seiri

Les eines a utilitzar són: L'eina més utilitzada per a la classificació és el full de verificació, en el qual ens podem plantejar la naturalesa de cada element, i si aquest és necessari o no. Els avantatges de classificar són: Un cop es compleixi amb aquest principi s'obtindran els beneficis següents:


 • S'obté un espai addicional

 • S'elimina l'excés d'eines i objectes obsolets. Als tallers de mecanitzat i empreses de mecanitzat s'utilitzen multitud d'eines i sovint es perd molt de temps a localitzar les necessitats si no s'assignen ubicacions a cada tipus d'eina, per exemple.

 • Es disminueixen moviments innecessaris

 • S'elimina l'excés de temps als inventaris

 • S'eliminen malbarataments

2. Ordre (Seiton) Ordenar consisteix en:


 • Disposar dun lloc adequat per a cada element que sha considerat com a necessari.

 • Disposar de llocs degudament identificats per ubicar elements que es fan servir amb poca freqüència.

 • Utilitzar la identificació visual, de manera que permeti a les persones alienes a l'àrea realitzar una disposició correcta.

 • Identificar el grau d'utilitat de cada element, per fer una disposició que disminueixi els moviments innecessaris:


 • Determinar la quantitat exacta que hi ha d'haver de cada article.

 • Crear els mitjans convenients perquè cada article retorni al seu lloc de disposició una vegada sigui utilitzat.

Les eines a utilitzar són:


 • Codis de color

 • Senyalització

 • Fulls de verificació

Els avantatges d'ordenar són:


 • Es redueixen els temps de cerca

 • Es redueixen els temps de canvi

 • S'eliminen condicions insegures

 • S'ocupa menys espai

 • S'eviten interrupcions al procés

3. Neteja ( Sis ) Netejar consisteix en:

 • Integrar la neteja com a part del treball

 • Assumir la neteja com una activitat de manteniment autònom i rutinari

 • Eliminar la diferència entre operari de procés i operari de neteja

 • Eliminar les fonts de contaminació, no només la brutícia

Les eines a utilitzar són:

 • Full de verificació d'inspecció i neteja

 • Targetes per identificar i corregir fonts de brutícia

Els avantatges de netejar són:

 • Mantenir un lloc de treball net augmenta la motivació dels col·laboradors

 • La neteja augmenta el coneixement sobre l'equip

 • Incrementa la vida útil de les eines i els equips

 • Incrementa la qualitat dels processos

 • Millora la percepció que té el client sobre els processos i el producte


4. Estandardització (Seiketsu) Estandarditzar consisteix en:

 • Mantenir el grau dorganització, ordre i neteja assolit amb les tres primeres fases; a través de senyalització, manuals, procediments i normes de suport.

 • Instruir els col·laboradors en el disseny de normes de suport.

 • Utilitzar evidència visual sobre com cal mantenir les àrees, els equips i les eines.

 • Utilitzar motlles o plantilles per conservar lordre.

5. Disciplina (Shitsuke) La disciplina consisteix a:

 • Establir una cultura de respecte pels estàndards establerts i pels èxits aconseguits en matèria d'organització, ordre i neteja

 • Promoure l'hàbit de l'autocontrol sobre els restants principis de la metodologia

 • Promoure la filosofia que tot es pot fer millor

 • Aprendre fent

 • Ensenyar amb l'exemple

 • Fer visibles els resultats de la metodologia 5S

Eines a utilitzar:

 • Full de verificació 5S

 • Ronda de les 5S

Avantatges de la disciplina:

 • Es crea l‟hàbit de l‟organització, l‟ordre i la neteja a través de la formació contínua il‟execució disciplinada de les normes.


Aquests són a grans trets els principis de les 5S de la qualitat que totes les empreses intentem implementar.

Confiem us sigui útil.


En una segona publicació aplicarem el concepte a les 9S així com els frens a la seva aplicació i les accions per a la seva implementació.
24 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comentarios


bottom of page